Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Đàn Dược Sư - TT Thích Vĩnh Tánh.

Giảng sư: Đàn Dược Sư

3205 xem

Đàn Dược Sư - TT Thích Minh Hậu.

Giảng sư: Đàn Dược Sư

2380 xem

Đàn Dược Sư - HT Thích Thiện Duyên.

Giảng sư: Đàn Dược Sư

2142 xem

Đàn Dược Sư - TT Thích Đồng Trí

Giảng sư: Đàn Dược Sư

2421 xem
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI